21:36
0
  Denizdeki en büyük yardımcılarımızan biri olan oto pilotun çalışma prensibini anlatıyoruz bu kez.

Manuel Dümen Kullanılan Durumlar

-Kısıtlı görü(restricted visibility)
-Yoğun trafik içinde
-Dar kanallarda
-Denizli havalarda
-Boğaz geçişlerinde

Oto-pilotun Yararları

-Daha az insan gücü kullanmak
-Yakıt tasarrufu
-Daha doğru seyir
-Makinede yıpranmayı azaltmak

ÇALIŞMA PRESNSİBİ

a.)Düzeltme Farkı Sinyali

Geminin gerçekte izlemek istediği rota cyro pusula veya magnetik pusuladan gelir.Oto-pilotun izlemesi istenen rota oto-pilotun ana birimine sokulur.İzlemesi gereken ve gerçek rota arasındaki fark oto-pilot içindeki bilgisayara girer.Bilgisayar,kendisine verilen diğer bilgileri(geminin hızı,boyu,hava koşulları,yük durumu vb.)  hesaba katarak bir diüzeltme farkı bulur.Bilgisayar bu farkı DC sinyal halinde kontrol birimine gönderir.

b.)Komuta Birimi

Bilgisayardan gelen düzeltme farkı sinyali(DC hata sinyali de denir)dümenin iskeleye veya sancağa alınmasına bağlı olarak artı veya eksidir.Sinyal komuta biriminde güçlendirilir,şekillendirilir.Buradan hidrolik güç birimine((Hydrolic Power Unit)) gönderilir.Bu sinyal hidrolik güç birimin iskele veya sancak selonoidine 110-120 volt AC veya DC akım verilmesini sağlar.

c.)Hidrolik Güç Birimi (Hydrolic Power Unit) ve Dümen Makinesi 

Elektrik akımı verildiğinde hidrolik güç birimindeki selonoidlerden geçen elektrik akımı selonoid valfi çalıştırır.Bunun üzerine hidrolik güç birimi içindeki tulumbanın bastığı yüksek basınçlı yağ,hidrolik silindirin bir tarfından girer ve hidrolik silindir(Hydrolic Actucator) içindeki pistonu (Hydrolic Ram) hareket ettirir.Mekanik bağlantılar yolu ile dümen makinesi çalışır.Dümen makinesi geminin dönmesi gereken yöne dümeni çevirir.

d.)Feed back (geri besleme)
Hidrolik pistonun hareketine uyarak dümen makinesi çalışırken,mekanik bağlantılar dümenin çevrilme bilgisini feed back birimine iletir.Bu birimdeki potonsiyometre uçları arasında meydana gelen voltaj değerlerini oto-pilot kontrol birimindeki bilgisayara ulaştırır.Bilgisayar bu değer ile daha önce kendisinin gönderdiği düzeltme farkı sinyali arasında bir fark bulursa yeni bir düzeltme sinyali üreterek komuta birimine gönderir.Sinyaller ve hareketler yukarıda anlatıldığı şekilde aynı yolları izleyerek dümenin gerekli açıyı almasını sağlanır.

e.)Follow up ve Non Follow Up

Follow up

 Yukarıda anllattığımız sistemdir.

Non Follow Up

  Oto pilot üzerinde bulunan bir anahtar tarafından Non follow up durumuna getirildiği zaman feed back birimi devreden çıkar.Oto pilot pusuladan ve istenilen rota devresinden gelen sinyallere göre komuta birimi yolu ile hidrolik güç birimine komuta eder.Bazı tip oto pilotlarda Non Follow Up durumunda otopilot doğrudan doğruya hidrolik güç birimine bağlıdır.

0 yorum:

Yorum Gönder